Teljes szám 7-156
LECTORI SALUTEM 7-7
Erika Baksáné Varga  / Zsófia Horánszky
Esettanulmány: Hallgatói eredményesség javítását célzó módszer alkalmazása a felsőoktatásban 9-21
Zsolt Bartha  / András Kókai  / Imre Dobos
Digitalizáció és információelemzés – innováció egy olimpiai sportágban 22-39
Andrea Tick  / Judit Kárpáti-Daróczi  / Réka Saáry
Digitarthatóság – Digitalizáció vagy fenntarthatóság 40-60
Ágnes Tokár-Szadai
A digitalizáció mint lehetőség a vezetési tanácsadók számára a COVID–19-járvány idején 61-79
Attila Varga  / László Révész
Digitális testnevelés: illúzió vagy valóság? Testnevelő tanárok IKT-eszköz-használati sajátosságainak vizsgálata 80-99
Olivér Hornyák
Esettanulmány szoftverek hasonlóságának vizsgálatára 100-116
Katalin Sebestyén  / Tímea Nagy  / Mária Dr. Csernoch
Tanulók szövegkezelés-ismereteinek és önértékelésének kapcsolata 117-138
Ádám Lovász
Friedrich August von Hayek, a komplexitáselmélet úttörője? 139-154
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.