Teljes szám 7-156
LECTORI SALUTEM 7-7
Baksáné Varga Erika  / Horánszky Zsófia
Esettanulmány: Hallgatói eredményesség javítását célzó módszer alkalmazása a felsőoktatásban 9-21
Bartha Zsolt  / Kókai András  / Dobos Imre
Digitalizáció és információelemzés – innováció egy olimpiai sportágban 22-39
Tick Andrea  / Kárpáti-Daróczi Judit  / Saáry Réka
Digitarthatóság – Digitalizáció vagy fenntarthatóság 40-60
Tokár-Szadai Ágnes
A digitalizáció mint lehetőség a vezetési tanácsadók számára a COVID–19-járvány idején 61-79
Varga Attila  / Révész László
Digitális testnevelés: illúzió vagy valóság? Testnevelő tanárok IKT-eszköz-használati sajátosságainak vizsgálata 80-99
Hornyák Olivér
Esettanulmány szoftverek hasonlóságának vizsgálatára 100-116
Sebestyén Katalin  / Nagy Tímea  / Dr. Csernoch Mária
Tanulók szövegkezelés-ismereteinek és önértékelésének kapcsolata 117-138
Lovász Ádám
Friedrich August von Hayek, a komplexitáselmélet úttörője? 139-154
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.