Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXIII.2023.1.2 Language: hu Author(s):  Bartha Zsolt  / Kókai András  / Dobos Imre
Title: Digitalizáció és információelemzés – innováció egy olimpiai sportágban Abstract: A 21. században az internet és a digitalizáció fejlődésével, széles körű elterjedésével olyan pozitív hatások érik a társadalmat, melyek kihatnak az élet minden területére. A tanulmány egy „fiatal” olimpiai sportág elemzését végzi, olyan új adatok feldolgozásával, amelyeket korábban elképzelni sem lehetett. A sportág szempontjából kiemelten fontos – hiszen a fennmaradáshoz, a fejlődéshez nélkülözhetetlen – a sportszakmai nóvum megtalálása. A digitalizációnak köszönhetően falmászók (n=125) eredményeit vizsgáltuk, akik különböző mászótermekben a forradalmasított Clift-okosmászófal rendszert használták. Az okosmászófal mérési adatai a biztonságos Clift-felhőben kerülnek tárolásra. Az adatgyűjtés ebből az adattárból történt. A statisztikai vizsgálatok (SPSS 26) a változók szerepét, fontosságát vizsgálták a sportág fejlődésének szempontjából.

Title: Digitalization and Information Analysis - Innovation in an Olympic Sport Abstract: In the 21st century, with the development and extensive spreading of the internet and digitalization, society is experiencing positive effects that influence all aspects of life. The study analyses a ‘young’ Olympic sport, using new data that could not have been imagined before. It is of utmost importance for the sport, since finding a sport novelty is essential for its subsistence and development. Thanks to digitalisation, we have examined the results of (n=125) wall climbers who used the revolutionised Clift smart climbing wall system in different climbing gyms. The measured data of the smart climbing wall are stored in the secure Clift Cloud. The collection of data was effected from this data base. Statistical tests (SPSS 26) examined the role and importance of variables from the aspect of the sport development.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.