Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXIII.2023.1.7 Language: hu Author(s):  Sebestyén Katalin  / Nagy Tímea  / Dr. Csernoch Mária
Title: Tanulók szövegkezelés-ismereteinek és önértékelésének kapcsolata Abstract: A szövegkezelés és a szövegszerkesztés oktatása során az informatika kerettantervvel összhangban, felület alapú módszereket és azt támogató tankönyvek használatát figyelhetjük meg a közoktatásban. Ennek következtében a tanulók és a felhasználók egyre inkább a szoftveres környezetre és felületre fókuszálnak, az eszközhasználatot tekintik elsődleges célnak, figyelmen kívül hagyva a helyesen szerkesztett dokumentumokkal szemben támasztott követelményeket. A tanulási folyamatból hiányzik a valódi problémamegoldás, melynek következtében a tanulók, később végfelhasználók, a dokumentum helyességének ellenőrzését sem igénylik. E megközelítésekkel nemcsak sokkal időigényesebb egy dokumentum elkészítése, hanem az esetleges változtatások szükségtelen extra gépeléseket és formázásokat vonnak maguk után. Jelen tanulmányban bizonyítjuk, hogy a hagyományos felületalapú oktatási módszerekkel elsajátított tudás alacsony szintű, amelyhez már az általános iskolában túlzott magabiztosság társul.

Title: Students’ knowledge and self-evaluation in text-management Abstract: In teaching text management, in accordance with the frame curricula in Informatics, traditionally low-mathability approaches are preferred and applied in both classrooms and course books. In these approaches, the focus is on the software interfaces, consequently, students (later end-users) rather concentrate on the tools, without paying attention to the requirements of the properly edited and formatted text. There is no space for real world problem solving, so students are not even able to check the correctness of the documents without continuous supervising arriving from teachers. The primary problem is that these text-management approaches are extremely time consuming and error-prone, considering both the creation and the modification of the documents. In the present paper, we would like to call attention to the undesired consequences of the widely accepted low-mathability teaching approaches in the form of low-quality text-based documents and the overconfidence of untrained students and end-users in self-evaluation.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.