Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXIII.2023.1.8 Language: hu Author(s):  Lovász Ádám
Title: Friedrich August von Hayek, a komplexitáselmélet úttörője? Abstract: Friedrich August von Hayek egy interdiszciplináris szintézis megalkotására vállalkozott. Célja a liberalizmus normatív igényeinek az alátámasztása volt, korszerű tudományos fogalmakkal. Ezirányú vizsgálódásai korai írásokra datálhatók. Jelen tanulmány keretén belül eddig alulértékelt Hayek-szövegeket fogunk szemügyre venni. Ezek demonstrálják, ahogyan Hayek az 1950-es és 1960-as évektől kibontakozó kibernetikát és komplexitáselméletet alkalmazzak saját politikafilozófiai modelljének megalkotásához. Sőt, Hayeket a komplexitáselmélet úttörőjeként is jellemezhetjük. A liberális elvek mentén szervezett, nagymértékben önműködő „Nagy Társadalom” (Great Society) Hayek szerint azért előnyösebb a központi gazdasági tervezéssel operáló alternatíváihoz képest, mert bonyolultabb és komplexebb rendet képez. Nézetében a komplexitás pozitívumként értékelendő, mivel az egyéni cselekvők számára nagyobb fokú szabadságot biztosít, ugyanakkor (az információs visszacsatolásnak köszönhetően) a decentralizált gazdasági cselekvésekből szövődő hálózati gazdasági modell kiterjedtebb struktúraként képes fennállni, jobban hasznosítva az információkat. Hayek a társadalmat információs rendszerként képzeli el. A komplexitásnak mindazonáltal negatív formái is elgondolhatók.

Title: Friedrich August von Hayek, Complexity Pioneer? Abstract: F. A. Hayek created an interdisciplinary synthesis to support the normative demands of liberalism, while also updating the liberal framework of social theory. Hayek’s investigations in this direction can be dated back to his early writings. Within the context of this study, we will mostly look at Hayek’s hitherto undervalued texts. Based on these, Hayek was a pioneer of complexity theory. The “Great Society” organized along liberal principles is preferable to more centralized because it forms a more complex social order. In Hayek’s work, complexity is described in positive terms, providing a greater degree of freedom for individual actors. Thanks to information feedback mechanisms, liberal society self-organizes as a networked economic model emerging from decentralized economic actions. Complexity is possible precisely because of the autonomy of individual initiatives. Hayek thinks of society as an information system. However, negative forms of complexity such as chaos are also conceivable.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.