Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXIII.2023.1.6 Language: hu Author(s):  Hornyák Olivér
Title: Esettanulmány szoftverek hasonlóságának vizsgálatára Abstract: A tanulmány egy konkrét példán keresztül mutatja be, hogyan lehet szoftverek hasonlóságát elemezni. Kiindulásként az elvégzendő feladathoz két szoftverfejlesztési projekt teljes forráskódja állt rendelkezésre. A fejlesztői dokumentáció hiányos volt, a vizsgálathoz nem nyújtott támpontot. A vizsgálat célja az volt, hogy megtalálja azokat a mérőszámokat, amelyek objektív módon írják le a hasonlóságot, illetve különbséget. Az adott feladat ismertetése mellett a tanulmány áttekinti azokat a módszereket és algoritmusokat, amelyek a szakirodalomban ismertek. A tipikus felhasználási területek a plágiumdetektálás, a rosszindulatú kódrészletek felismerése és a dekompiláció.

Title: A case study for detecting software similarity Abstract: This paper presents a specific case study to determine the similarity / difference of two software projects. The investigation was based on the source code which was available for the analysis. The main goal of the investigation was to identify the metric that can be used as a forensic evident the case. Besides presenting the case study the paper overviews the methods and algorithms from the literature. Typical areas are plagiarism detection, malicious code detection, decompilation.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.