Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXIII.2023.1.3 Language: hu Author(s):  Tick Andrea  / Kárpáti-Daróczi Judit  / Saáry Réka
Title: Digitarthatóság – Digitalizáció vagy fenntarthatóság Subtitle: A vállalkozások szemüvegén keresztül Abstract: A digitalizáció elengedhetetlen azon vállalatok számára, amelyek talpon szeretnének maradni a változó üzleti környezetben. Ugyanakkor sok kis- és középvállalkozás még mindig nem él ezzel a lehetőséggel, mely mögött több tényező is állhat, például tudáshiány, vezetési stílus, magas költségek, fenntarthatóság. Jelen tanulmány ezen okok közül a digitalizáció és a fenntarthatóság ellentmondásos kapcsolatára fókuszálva igyekszik feltárni a digitalizációban rejlő lehetőségeket a vállalkozások számára és új fejlesztési stratégiákra is javaslatot tesz. A primer kutatás kvantitatív módszerrel kérdőíves felmérés alapján készült, melyet a V4-országok, valamint Bulgária és Szerbia vállalkozásvezetői és vállalkozói körében végeztünk el, a digitalizáció fenntarthatóságra gyakorolt hatásainak feltárására fókuszálva. Az eredmények alapján a megkérdezett vállalkozások két csoportra oszlottak: az Aggódó Elkötelezettek és a Közömbös Konzervatívok, melyek egymástól eltérő preferenciák alapján képesek elérni a kiegyensúlyozott „digitális fenntarthatóság – fenntartható digitalizáció” („digitarthatóság” – digitainability) állapotát, és lehetővé válik a vállalkozások számára, hogy megfelelő stratégiával képesek legyenek fenntartható működés mellett kiemelt digitalizációs teljesítményt nyújtani.

Title: Digitainability — Digitalization or sustainability Subtitle: Through the eyes of SMEs Abstract: Digitalization is essential for companies looking to stay afloat in a changing business environment. However, lots of enterprises still do not take advantage of this opportunity, which may be due to several factors, such as lack of knowledge, leadership style, high costs or sustainability. Focusing on the controversial link between digitalization and sustainability, this paper seeks to explore the potential of digitalization for enterprises and to propose new development strategies. The primary research was based on a quantitative questionnaire survey conducted among business managers and entrepreneurs in the V4 countries, in Bulgaria and Serbia, focusing on the impact of digitalization on sustainability. Based on the results, the businesses surveyed were divided into two groups: Concerned Committed and Indifferent Conservatives, whom with different preferences, have the potential to achieve a balanced state of ‘digital sustainability—sustainable digitalization’ (digitainability), enabling enterprises to deliver outstanding digitalization performance with a sustainable strategy.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.