Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXIII.2023.1.5 Language: hu Author(s):  Varga Attila  / Révész László
Title: Digitális testnevelés: illúzió vagy valóság? Testnevelő tanárok IKT-eszköz-használati sajátosságainak vizsgálata Abstract: Az IKT-eszközökkel támogatott tanítás új kihívásokat, lehetőségeket jelent a pedagógusok számára, beleértve a testnevelés és sport területén oktató testnevelő tanárokat, edzőket és sportpedagógusokat. Kutatásunkban gyakorló testnevelő tanárok tanórai és tanítási időn kívüli IKT-eszköz-használati szokásait, a használatához kapcsolódó nézeteiket vizsgáltuk. Eredményeink azt mutatják, hogy a testnevelő tanárok csupán kismértékben használják az IKT-eszközöket a testnevelés-tanítás, -tanulás folyamatában. Kutatásunk eredményei alapján lényegesnek tartjuk a tanárok módszertani továbbképzését, a testnevelés-tanításában alkalmazott digitális, jó gyakorlatok átvételét, melyek segíthetik, hogy az eszközhasználat által minőségi változást érjenek el a tantárgyi célok vonatkozásában.

Title: Digital physical education: illusion or reality? Examination of ICT tools usage characteristics of physical education teachers Abstract: Teaching supported by ICT tools means new challenges and opportunities for teachers, as well as for physical education teachers, coaches and sports educators working in the field of physical education and sports. In our research, we examined the usage habits of physical education teachers practicing lessons and outside school hours, and their views on the use of ICT tools. Our results show that physical education teachers integrate ICT tools into the teaching-learning process of physical education only to a small extent. Based on the results of our research, we consider it’s important to provide methodological training for teachers and to adopt digital good practices in the teaching of physical education, which can help to achieve a qualitative change in subject objectives through the use of ICT tools.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.