Teljes szám 6-176
Üdvözlet az Olvasónak! 6-7
Béla Pokol
Az emberi lét rétegei és a robotetika kérdései 8-24
László Vári
Szabadság határokkal, avagy európai útmutató a szólásszabadság jogszerű gyakorlásához 25-45
Mária Eszenyiné Borbély
A magyar települési könyvtárakban dolgozó könyvtárosok digitális kompetenciájának állapota 46-81
Antónia Szász  / Gábor Kiss
Jelszóvisszafejtő programok oktatási célú felhasználása és hatásuk az információbiztonsági tudatosságra 82-104
Anna Urbanovics  / Péter Sasvári
Az Egyesült Királyságban működő kiberbiztonsági képzésekbe bevont oktatók tudományos teljesítményének elemzése 105-124
Elvira Kovács  / Lenke Major  / Zsolt Námesztovszki  / Cintia Kovács  / Dijana Karuović
Iniciális tesztek mint a tanulói teljesítményt prognosztizáló eszközök 125-138
Gábor Képes
A számítóközpontoktól a digitális esélyegyenlőségig 139-151
Róbert Pintér
A jövő rajtunk múlik! WTF?! 152-159
Edit Fabó  / Sara Petroccia
A metakonvergens geofúzió és a kialakuló hiperpolgárság 160-167
Ottó Beke  / János Samu
Az internetes kommunikáció és média új kézikönyve 168-176
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.