Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.3-4.1 Language: hu Author(s):  Pokol Béla
Title: Az emberi lét rétegei és a robotetika kérdései Abstract: A tanulmány a robotvilág hatásaival átitatott társadalmi körülmények között felmerülő, új etikai dilemmákat igyekszik elemezni. Ehhez azt a valóságképet veszi alapul, mely Nicolai Hartmann ontológiája nyomán a valóság létrétegei között találja meg az egyre terjedő mesterséges intelligencia helyét. Ebből a kiindulópontból veszi górcső alá a különösen angol nyelven nagy létszámú robotetikai elemzés összegző tanulmányait, és azt vizsgálja, hogy az emberi lét négyrétegűségének elmélete milyen korrekciókat tesz szükségessé e téren az eddigi elemzésekhez képest.

Title: The layers of human existence and the questions of robot ethics Abstract: The paper seeks to analyse the new ethical dilemmas that arise in the social contexts of the robot world. It is based on the theoretical foundation of the ontology of Nicolai Hartmann, which finds the place of ever-increasing artificial intelligence among the layers of being of reality. From this starting point, it examines the summative studies of the massive robotics analysis already developed in English and looks at their correction that needs to be made in the theory of four-layered human existence in comparison with the analyses so far.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.