Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.3-4.4 Language: hu Author(s):  Szász Antónia  / Kiss Gábor
Title: Jelszóvisszafejtő programok oktatási célú felhasználása és hatásuk az információbiztonsági tudatosságra Abstract: A tanulmányban ismertetett kutatás fő célja az informatikai biztonsági kurzus hatásának vizsgálata a hallgatók szokásaira, attitűdjére és mindennapi információbiztonsági tudatosságára, valamint az alkalmazott oktatási módszerek elemzése és fejlesztése. Az oktatás során a hallgatók egy csoportja videofelvételeket nézett, amelyek jelszavak visszafejthetőségét mutatták be megfelelő programok használatával. A másik csoportban ki is próbálhatták ezeket a programokat, tesztelhették akár saját jelszavaik feltörhetőségét is. A kurzust megelőzően és azt követően felvett online kérdőíves felmérés a hallgatók személyes életében is megjelenő hatást az egyéni jelszó- és eszközhasználat vizsgálatával igyekezett feltárni. A válaszokban tükröződő gyakorlatok biztonságos, illetve biztonsági kockázatnak kitett voltuk alapján kerültek pontozásra. Az elemzés eredményei azt mutatták, hogy a programhasználattal kiegészített, a hallgatói aktivitást facilitáló módszernek szignifikánsan nagyobb hatása volt a hallgatók információbiztonsági attitűdjére, gyakorlatára és tudatosságára, mint a videóval támogatott oktatási módszernek.

Title: Password retrieval programs in education and their effects on information security awareness Abstract: The main purpose of the research is to examine the impact of the information security course on students’ habits, attitudes, and everyday security awareness, furthermore to analyse and develop methods used in education. In this study two groups were compared. In the first group, students watched video recordings exemplifying password decryption by using appropriate programs. In the second group, students could try out these programs testing the retrievability of their own passwords. Before and after the course an online questionnaire survey was carried out. The impact appearing in students’ personal lives was revealed by examining their individual password and device usage. Answers were scored according to their safety, or security risk. It has been demonstrated that the educational method supported by decrypter programs that facilitate student activity had a significantly greater impact on the students’ information security attitudes, practices, and awareness than those method applying only video demonstrations.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.