Teljes szám 6-176
Üdvözlet az Olvasónak! 6-7
Pokol Béla
Az emberi lét rétegei és a robotetika kérdései 8-24
Vári László
Szabadság határokkal, avagy európai útmutató a szólásszabadság jogszerű gyakorlásához 25-45
Eszenyiné Borbély Mária
A magyar települési könyvtárakban dolgozó könyvtárosok digitális kompetenciájának állapota 46-81
Szász Antónia  / Kiss Gábor
Jelszóvisszafejtő programok oktatási célú felhasználása és hatásuk az információbiztonsági tudatosságra 82-104
Urbanovics Anna  / Sasvári Péter
Az Egyesült Királyságban működő kiberbiztonsági képzésekbe bevont oktatók tudományos teljesítményének elemzése 105-124
Kovács Elvira  / Major Lenke  / Námesztovszki Zsolt  / Kovács Cintia  / Karuović Dijana
Iniciális tesztek mint a tanulói teljesítményt prognosztizáló eszközök 125-138
Képes Gábor
A számítóközpontoktól a digitális esélyegyenlőségig 139-151
Pintér Róbert
A jövő rajtunk múlik! WTF?! 152-159
Fabó Edit  / Petroccia Sara
A metakonvergens geofúzió és a kialakuló hiperpolgárság 160-167
Beke Ottó  / Samu János
Az internetes kommunikáció és média új kézikönyve 168-176
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.