Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.3-4.5 Language: hu Author(s):  Urbanovics Anna  / Sasvári Péter
Title: Az Egyesült Királyságban működő kiberbiztonsági képzésekbe bevont oktatók tudományos teljesítményének elemzése Abstract: A mai digitalizált világban, amelyben az ügyintézés jelentős része az online felületekhez köthető, az információs rendszerek biztonsága még hangsúlyosabbá vált. A kiberbiztonság megvalósítására több országban állami szinten készítettek átfogó stratégiát, amelyben kiemelkedő szerep jut a kiberbiztonsági szakemberek képzésének. Az Egyesült Királyságban működő Nemzeti Kiberbiztonsági Központ egységes képzési programot alkotott meg azon egyetemek számára, amelyek kiberbiztonságot oktatnak. A dolgozat célja, hogy a brit egyetemek kiberbiztonsági képzéseit vizsgálja és hasonlítsa össze egymással. Az első nagyobb fejezet elméleti megközelítésből szemléli eme brit egyetemeket és azok képzéseit, valamint ez utóbbiak szükségességét. A második fejezet pedig különböző szempontok szerint vizsgálja a képzések tematikáit, kurzusait, tananyagait, valamint a vizsgálatra került 1650 brit oktató tudományos tevékenységét – elsősorban a Scopus adatai alapján.

Title: Research Activities of Academics Involved in Cyber Security Master’s Degree Programs in the United Kingdom: a Comparative Analys Abstract: In today’s digitized world, where most of our activities are related to online platforms, information security has become more essential than ever. Most countries have launched national strategies for the implementation of cyber security. In these, the education and training of information security professionals is accorded specific roles. The National Cyber Security Centre created a common framework for cyber security education in the United Kingdom for the universities offering information security degrees. The aim of this essay is to examine and compare the British cyber security degrees. The first chapter examines and compares the British universities and degrees from a theoretical aspect, including the necessity of these programs. The second chapter examines the degrees from several aspects, with special focus on the thematic, modules, and the academic activities of the 1,650 university instructors who were examined based on the Scopus database.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.