Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.3-4.2 Language: hu Author(s):  Vári László
Title: Szabadság határokkal, avagy európai útmutató a szólásszabadság jogszerű gyakorlásához Abstract: Az online kommunikációs tér kínálta lehetőségekkel, illetve annak egyre terjedő használatával felértékelődött a vélemény és a kifejezés szabadságának jelentősége, a mindennapok szóhasználatával pedig a szólás- és sajtószabadság szerepe. Nemcsak azért, mert a mobil világ kiváló, eddig nem ismert lehetőségeket hordoz magában a szabadságjog gyakorlásához, érvényesüléséhez, hanem mert a digitális korban újabb, eddig ismeretlen vagy kevésbé jelentős problémák is felerősödnek. A félrevezető és álhírek, a profilfelfüggesztés, a kommenttörlés, a rágalmazás, és a gyűlöletbeszéd még sokáig lehetne sorolni azokat a problémákat, melyek egytől egyig a kifejezés szabadságának jogszerűtlen gyakorlatára vezethetők vissza. Mindezek nemcsak egyéni, de társadalmi szinten is komoly veszélyt jelentenek, így befolyásolva a demokratikus társadalmakat és azok fejlődését. Éppen ezért válik jelentőssé az a kérdés, hogy hogyan lehet a szólásszabadság sérelmére visszavezethető problémákat kiküszöbölni, és az említett kihívásokra megoldást találni. A következő oldalakon a nemzetközi és európai jogból, azok magyarázataiból és az európai joggyakorlatból kiolvasható válaszokat gyűjtjük össze, hogy rávilágítsunk a jogsértések okaira, és európai megoldásokat keressünk azok orvoslására.

Title: Liberty with limitations, a European guide to the rightful exercise of the freedom of expression Abstract: In the digital age, in line with the opportunities of cyberspace and the increasing use of mobile communication the importance of freedom of expression, the so-called free speech and freedom of the press have become more salient. Not only because they carry new opportunities for the practice and the prevalence of freedom, but because new challenges emerge alongside new opportunities. Misleading and fake news, profile suspensions, deleted comments, defamation, hate speech and many other problems, can all stem from the violation of the freedom of opinion and expression. These violations of freedom carry dangers both at an individual and sociatal level, thus influencing the everyday life of democratic societies and their development. Therefore, the question becomes crucial: how can we fix these problems and provide the best solution to these challenges. In the following we will explore international and European law, their explanations and the case-law of the European Court of Human Rights in order to find European explanations behind the reasons for violations, as well as legal solutions for exercising freedom of expression.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.