Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.3-4.3 Language: hu Author(s):  Eszenyiné Borbély Mária
Title: A magyar települési könyvtárakban dolgozó könyvtárosok digitális kompetenciájának állapota Subtitle: egy országos reprezentatív vizsgálat eredményei Abstract: A tanulmány a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek „Az én könyvtáram” EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 projekt keretében lefolytatott vizsgálat eredményeit ismerteti. A projekt többek között arra keresi a választ, hogy mi lehet a könyvtárosok szerepe a közkönyvtárakban a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában, elsősorban a digitális írástudás, információs műveltség fejlesztésében. Ez a fajta könyvtáros szerepvállalás feltételezi, hogy a könyvtárosok rendelkeznek a feladatellátáshoz kívánatos digitális kompetenciával és egyéb szükséges készségekkel. Ahhoz, hogy reálisan értékelhessük a helyzetet, fel kell térképeznünk a könyvtárosok digitális kompetenciáinak szintjét. A pályázat megteremtette egy országos reprezentatív felmérés lebonyolításnak lehetőségét, melynek eredményeként mélységeiben sikerült megismerni, hogy a magyarországi települési könyvtárakban dolgozó könyvtárosok milyen digitális kompetenciákkal rendelkeznek.

Title: Digital competence levels of librarians working in Hungarian municipal libraries Subtitle: Results of a Countrywide Representative Survey Abstract: The study describes the results of the survey carried out by the Museum and Library Development for Everyone “My Library” EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 project. Among other things the aim of the project is to define the role of librarians in public libraries in their implementation of library services, directed towards supporting learning, primarily in developing digital literacy and information literacy. This engagement requires librarians to have digital competences and various skills needed for carrying out their responsibilities. In order to evaluate the situation realistically, we need to map out the level of librarians’ digital literacy. The project created the opportunity for conducting a representative national survey. As a result of this survey, the depth of the digital competence status of librarians working in the Hungarian municipal libraries was assessed.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.