Teljes szám 4-146
Szalavetz Andrea
Beköszöntő 4-5
Török Ádám
Az „új gazdaság” esélyei az átalakuló országokban 6-26
Major Iván
Az infokommunikációs szektor nemzetközi válsága 27-46
Inzelt Annamária  / Csonka László  / Forgács Irén
Félúton a tudásalapú gazdaság felé 47-67
Szalavetz Andrea
Tudásgazdaság Magyarországon 68-74
Szabó Katalin
A munkaviszonyok fellazulása 75-95
Szalavetz Andrea
Hálózati szerveződés az „új gazdaságban” - a világgazdaság centrumában és azon kívül 96-110
Czakó Erzsébet
Hová tűnt a csoda? 111-122
Székely-Doby András
Az „új gazdaság” az Egyesült Államokban 123-143
Szalavetz Andrea
„Szép új világ” a feldolgozóiparban 144-146
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.