Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.III.2003.1.3 Language: hu Author(s):  Inzelt Annamária  / Csonka László  / Forgács Irén
Title: Félúton a tudásalapú gazdaság felé Abstract: A nemzetközi innovációs rendszereket sokoldalúan összehasonlító, úgynevezett benchmarking programok módszertanát alkalmazva, a cikk a magyar innovációs képességet és teljesítményt nemzetközileg összehasonlítható mérőszámok alkalmazásával vizsgálja. A magyar gazdaságnak a kis OECD gazdaságokhoz viszonyított helyzetét a szerzők a „tudás előállításába történő befektetések”, „az új technológiák nemzetgazdasági szerepe”, valamint „az elért tudományos és gazdasági eredmények” innovációs mutatószámainak segítségével határozzák meg. Egybevetik a tendenciákat, igyekeznek megvilágítani az eltérések okait, illetve megmagyarázni az input és output jellegű mutatók alakulásának különbözőségét.

Title: Midway towards a knowledge-based economy Abstract: This study, applying the method of the so-called 'benchmarking programs' that facilitate an all-embracing comparison of international innovative systems, uses internationally comparable indices to analyse the innovative capacity and performance in Hungary. The Hungarian economy, as compared to the small OECD economies, is characterized with the help of the innovation indices of 'investment into knowledge production', 'the role of new technologies in the national economy', and the 'attained scientific and economic goals'. By comparing the tendencies, the authors strive to find the causes of the differences, and to explain the discrepanr characrer of input and output indices.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.