Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.III.2003.1.6 Language: hu Author(s):  Szalavetz Andrea
Title: Hálózati szerveződés az „új gazdaságban” - a világgazdaság centrumában és azon kívül Abstract: A cikk az értéklánc-alapú hálózatosodást veszi nagyító alá. Az első fejezet arra a kérdésre keresi a választ, hogy az információs technológiai forradalom elősegítette-e, hogy a világgazdaság centrumán kívül fekvő országok gazdasági szereplői globális hálózatokba integrálódjanak. A második fejezet rámutat arra, hogy bár a világgazdaság centrumán kívül fekvő néhány ország sikeres hálózatosodásos modernizációt hajtott végre, gazdasági szereplőik globális vállalati hálózatokba integrálódtak; a hálózati szerveződés az ő esetükben mégsem vezetett az új üzleti modell vállalati-hálózataira jellemző, minőségi jegyek kialakulásához, a kooperatív, bizalomra és kölcsönösségre épülő, kevéssé hierarchikus, horizontális szerveződésű kapcsolatok térhódításához.

Title: Networking in the 'new economy', in the centre of the world economy and outside of the centre Abstract: The article looks inro value-based networking. The first chapter examines whether the IT revolution has helped several factors of the economy in countries outside the centre of the world economy to integrate into global networks. In the second chapter it is pointed out that some countries outside the centre of the world economy have carried out successful modernization through networking, that is, by integrating their companies into global networks; however, this has resulted neither in the emergence of the qualities characteristic of the company networks featuring the new business model, nor in the development of co-operative, less hierarchic, horizontally organized relations based on trust and mutual benefits.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.