Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.III.2003.1.5 Language: hu Author(s):  Szabó Katalin
Title: A munkaviszonyok fellazulása Subtitle: Paradigmaváltás a munka világában az információtechnológiák hatására Abstract: „A munka, amely évtizedeken keresztül a termelés talán legmerevebb, legnehezebben mozdítható tényezője volt, az utóbbi két-három évtizedben mozgásba jött.” A cikk azokat a változásokat elemzi, amelyeket az információs technológia idézett elő a munka világában. A távmunka típusainak, gazdasági-társadalmi jelentőségének bemutatása mellett, a cikk sorra veszi a stratégiai rugalmasságot biztosító egyéb foglalkoztatási módszereket.

Title: Loosening working conditions Abstract: "Labour, which had been perhaps the least flexible and the least mobile factor of production for ages, got going in the last two or three decades." The article analyses the changes induced by information technologies in the field of work. Along with introducing telework, its types and its economic and social significance, the study offers a survey of further methods in employment that can promote strategic flexibility.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.