Articles

 
Authors
Title
Issue
Pages
Column
SZÉKELY Iván, SOMODY Bernadette, SZABÓ Máté Dániel Biztonság és magánélet: az alku-modell megkérdőjelezése és meghaladása II. rész 2017/1 7-23 Tanulmányok
SZÉKELY Levente Győztes vesztesek 2017/2 53-68 Tanulmányok
SZÉKELY Levente Recenzió a második Internet.hu kötetről 2005/3 119-128 Recenzió
SZÉKELY-DOBY András Az „új gazdaság” az Egyesült Államokban 2003/1 123-143 Olvasás közben
SZELI Katalin A 21. századi kommunikáció új útjai 2002/2 111-116 Szemle
SZELI Katalin A mobil információs társadalom kutatási programja 2001/1 74-77 Szemle
SZEPESSY Péter Posztmodern és információs társadalom - konzervatív nézőpontból 2006/4 28-38 Konzervativizmus az információ korában
SZIGETI Cecília, HORVÁTH Babett Környezetvédelmi játékok 2012/4 85-105 Tanulmányok
SZILÁRD Molnár Információs társadalom korhatárok nélkül 2010/1 49-56 Tanulmányok
SZIRBIK Gabriella Az információs társadalom árnyékvilágához. 2012/1 44-63 Tanulmányok
SZŰTS Zoltán Információs társadalom Koreában 2014/3 5-18 Tanulmányok
SZŰTS Zoltán, YOO Jinil A chatbotok jelensége, taxonómiája, felhasználási területei, erősségei és kihívásai 2018/2 41-55 Tanulmányok
SZŰTS Zoltán, YOO Jinil A kiterjesztett valóság térhódítása 2013/2 58-67 Tanulmányok
SZŰTS Zoltán, YOO Jinil A netsemlegesség – törvényhozói, tartalomszolgáltatói, internetszolgáltatói és felhasználói olvasatok 2015/3 41-62 Tanulmányok
SZŰTS Zoltán, YOO Jinil Big Data, az információs társadalom új paradigmája 2016/1 8-28 Tanulmányok
SZŰTS Zoltán, YOO Jinil Digitális kultúránk aktuális kérdései 2014/1 109-116 Kutatási jelentés
TABAS Brad, KÖVESI Klara Sustainable Development and Diversifying Competencies Curricula 2020/2 118-131
TAKÁCS Róbert „Lejönni az injekcióstűről” 2014/4 95-112 Tanulmányok
TATTAY Levente A tudás alapú társadalom és a szerzői jogból mint tudásgazdaságból eredő jövedelem 2012/2 90-104 Tanulmányok
THOMSON Gareth Which aspects of engineering degrees do graduates most value in their working lives? 2020/2 132-141
TÓFALVY Tamás A technopesszimizmustól a digitális utópiákig 2014/4 113-138 Tanulmányok
TÓFALVY Tamás „Sokkal több is lehetett volna, mint egy óriási iPhone” 2019/1 92-107 Tanulmányok
TŐKÉS Gyöngyvér A romániai fiatalok szemlélete az internet természetéről és hasznáról 2015/2 18-33 Tanulmányok
TŐKÉS Gyöngyvér Erika Digitális egyenlőtlenségek és digitális tőkemegoszlás Romániában 2021/3 109-125
TÖRÖK Ádám Az „új gazdaság” esélyei az átalakuló országokban 2003/1 6-26 Új gazdaság - Tudásgazdaság
TÓTH János Mozgó-képek 2015/3 18-40 Tanulmányok
TÓTH János Szimulakratív szignifikáció és szimulakratív színterek 2014/2 24-44 Tanulmányok
TÓTH János Platform-imperializmus a tudományokban és a közösségi médiában 2018/2 77-97 Tanulmányok
TÓTH Katalin Tér-tudatos információs társadalom 2010/2 7-16 Tanulmányok
TÓTH Mihály, SZILÁGYI Róbert Az IoT-koncepción alapuló egészségügyi eszközök fogyasztók közötti elterjedését befolyásoló faktorok vizsgálata 2021/3 67-108
TÓTH Péter, HORVÁTH Kinga Pedagogue students’ opinions on ideal teacher interaction 2022/2 72-92
TÓTH Zsolt Információs társadalom, tudástársadalom, újkapitalizmus 2006/1 7-14
TÓTH Zsolt, BESSENYEI István A konstruktivista oktatás környezete és a Moodle 2008/3 41-50
TÓZSA István A 3D közigazgatás architektúrája 2014/1 74-90 Tanulmányok
TUOMI Ilkka Internet, innováció és a nyílt forráskód: közreműködők a hálózatban 2002/4 118-141 Olvasás közben
UGHY Márton A blog hatása a politikai kommunikációra egy fontos politikai blog tükrében 2007/3 102-114
URBÁN Ágnes Az új médiaszolgáltatások terjedése 2007/2 31-53 Doktori kutatások az információs társadalomról
URBANOVICS Anna, SASVÁRI Péter Az Egyesült Királyságban működő kiberbiztonsági képzésekbe bevont oktatók tudományos teljesítményének elemzése 2018/3-4 105-124 Tanulmányok
ÜRMÖSNÉ SIMON Gabriella, NYITRAI Endre The phenomena of epidemic crime, deepfakes, fake news, and the role of forensic linguistics 2021/4 86-101
URSITTI Filippo The techne as producer of outdated humans 2022/2 117-127
USZKAI Radu A Theory of (Sexual) Justice 2019/4 133-146 Tanulmányok
VAJDA Kinga Az idős generáció és az infokommunikáció kapcsolata az idősek nappali ellátásában 2020/3 71-91 Tanulmányok
VARGA Csaba Holisztikus fogalom és (meta)elméleti kategória 2006/1 40-43
VÁRHELYI Eszter Esélyteremtés a könyvtárakban 2006/2 123-128
VÁRI László Szabadság határokkal, avagy európai útmutató a szólásszabadság jogszerű gyakorlásához 2018/3-4 25-45 Tanulmányok
VEDRES Balázs, BRUSZT László, STARK David A technológiák szervezése és a szervezés technológiái 2005/1 23-40 Civil társadalom
VEREBICS János A politikafejlődés újabb állomásai, a szabályozás kérdései az Elektronikus Európában 2002/3 129-148 Olvasás közben
VICĂ Constantin, VOINEA Cristina, USZKAI Radu The emperor is naked 2021/2 83-96
VIIDALEPP Auli Representations of robots in science fiction film narratives as signifiers of human identity 2020/4 19-36 Tanulmányok
VITALIS André Kamerás megfigyelés, biztonság és szabadságjogok 2002/1 56-67 Kaleidoszkóp