Articles

 
Authors
Title
Issue
Pages
Column
STEHR Nico, STRASSER Hermann Még nem dőlt el semmi 2003/3-4 97-104 Olvasás közben
STOFFA Veronika Az animáció szerepe az elektronikus tankönyvekben 2008/3 113-125
SÜKÖSD Miklós Totális medialitás és ökocídium 2003/3-4 131-146 Vita
SULYOK Judit Mi újság a médiában? 2012/2 105-121 Tanulmányok
SUSÁNSZKY Pál A Nyílt Forráskódú Szoftverek adaptációját gátló tényezők Magyarországon 2012/2 77-89 Tanulmányok
SZABELLA Olivér Korunk virágzó biznisze? Az e-sport iparág bemutatása 2018/1 66-92 Tanulmányok
SZABÓ Bálint A szemmozgáskövetés története és felhasználási lehetőségeinek bemutatása az e-kereskedelemben 2020/1 127-151
SZABÓ Endre Győző, RÉVÉSZ Balázs Adataink biztonságban – adatainkban a biztonság? 2017/1 45-54 Tanulmányok
SZABÓ Gabriella A hatalom elektronikus arca 2003/3-4 116-130 Olvasás közben
SZABÓ József Gamerek az iskolában 2018/1 120-131 Kutatási jelentés
SZABÓ Katalin A munkaviszonyok fellazulása 2003/1 75-95 Kaleidoszkóp
SZABÓ Krisztina „Not Exactly Reading” 2019/4 100-114 Tanulmányok
SZABÓ Máté Dániel Kísérlet a privacy fogalmának meghatározására a magyar jogrendszer fogalmaival 2005/2 44-54 Privacy
SZALAVETZ Andrea Hálózati szerveződés az „új gazdaságban” - a világgazdaság centrumában és azon kívül 2003/1 96-110 Kaleidoszkóp
SZALAVETZ Andrea Tudásgazdaság Magyarországon 2003/1 68-74 Interjú
SZANI Ferenc, MERKOVITY Norbert Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására 2014/1 91-108 Tanulmányok
SZÁNTÓ Zoltán Oszkár, ACZÉL Petra, CSÁK János, BALL Chris Foundations of the Social Futuring Index 2019/4 115-132 Tanulmányok
SZÁSZ Antónia, KISS Gábor Jelszóvisszafejtő programok oktatási célú felhasználása és hatásuk az információbiztonsági tudatosságra 2018/3-4 82-104 Tanulmányok
SZÉKEL Iván Privát szférát erősítő technológiák 2008/1 20-34
SZÉKELY Iván A négy archívumi világkép 2007/3 15-46
SZÉKELY Iván CPDP – Computers, Privacy and Data Protection, tizedszer 2017/1 87-96 konferencia beszámoló
SZÉKELY Iván Jog ahhoz, hogy elfelejtsenek és töröljenek 2013/3-4 7-27 Tanulmányok
SZÉKELY Iván Kellenek-e archívumok a digitális korban? 2017/3 55-70 Tanulmányok
SZÉKELY Iván, SOMODY Bernadette, SZABÓ Máté Dániel Biztonság és magánélet: az alku-modell megkérdőjelezése és meghaladása II. rész 2017/1 7-23 Tanulmányok
SZÉKELY Levente Győztes vesztesek 2017/2 53-68 Tanulmányok
SZÉKELY Levente Recenzió a második Internet.hu kötetről 2005/3 119-128 Recenzió
SZÉKELY-DOBY András Az „új gazdaság” az Egyesült Államokban 2003/1 123-143 Olvasás közben
SZELI Katalin A 21. századi kommunikáció új útjai 2002/2 111-116 Szemle
SZELI Katalin A mobil információs társadalom kutatási programja 2001/1 74-77 Szemle
SZEPESSY Péter Posztmodern és információs társadalom - konzervatív nézőpontból 2006/4 28-38 Konzervativizmus az információ korában
SZIGETI Cecília, HORVÁTH Babett Környezetvédelmi játékok 2012/4 85-105 Tanulmányok
SZILÁRD Molnár Információs társadalom korhatárok nélkül 2010/1 49-56 Tanulmányok
SZIRBIK Gabriella Az információs társadalom árnyékvilágához. 2012/1 44-63 Tanulmányok
SZŰTS Zoltán Információs társadalom Koreában 2014/3 5-18 Tanulmányok
SZŰTS Zoltán, YOO Jinil A chatbotok jelensége, taxonómiája, felhasználási területei, erősségei és kihívásai 2018/2 41-55 Tanulmányok
SZŰTS Zoltán, YOO Jinil A kiterjesztett valóság térhódítása 2013/2 58-67 Tanulmányok
SZŰTS Zoltán, YOO Jinil A netsemlegesség – törvényhozói, tartalomszolgáltatói, internetszolgáltatói és felhasználói olvasatok 2015/3 41-62 Tanulmányok
SZŰTS Zoltán, YOO Jinil Big Data, az információs társadalom új paradigmája 2016/1 8-28 Tanulmányok
SZŰTS Zoltán, YOO Jinil Digitális kultúránk aktuális kérdései 2014/1 109-116 Kutatási jelentés
TABAS Brad, KÖVESI Klara Sustainable Development and Diversifying Competencies Curricula 2020/2 118-131
TAKÁCS Róbert „Lejönni az injekcióstűről” 2014/4 95-112 Tanulmányok
TATTAY Levente A tudás alapú társadalom és a szerzői jogból mint tudásgazdaságból eredő jövedelem 2012/2 90-104 Tanulmányok
THOMSON Gareth Which aspects of engineering degrees do graduates most value in their working lives? 2020/2 132-141
TÓFALVY Tamás A technopesszimizmustól a digitális utópiákig 2014/4 113-138 Tanulmányok
TÓFALVY Tamás „Sokkal több is lehetett volna, mint egy óriási iPhone” 2019/1 92-107 Tanulmányok
TŐKÉS Gyöngyvér A romániai fiatalok szemlélete az internet természetéről és hasznáról 2015/2 18-33 Tanulmányok
TÖRÖK Ádám Az „új gazdaság” esélyei az átalakuló országokban 2003/1 6-26 Új gazdaság - Tudásgazdaság
TÓTH János Mozgó-képek 2015/3 18-40 Tanulmányok
TÓTH János Szimulakratív szignifikáció és szimulakratív színterek 2014/2 24-44 Tanulmányok
TÓTH János Platform-imperializmus a tudományokban és a közösségi médiában 2018/2 77-97 Tanulmányok