Articles

 
Authors
Title
Issue
Pages
Column
A. TILESCH George Prelude 2021/2 9-12
ACZÉL Petra Virtuális valóság az oktatásban 2017/4 7-24 Tanulmányok
AGRE Philip E. Új európai kutatások az információs társadalomról 2001/1 49-55 Elmélet/Történet
ALFÖLDI István Az értelmiség szerepe, felelőssége 2008/4 12-14 Hozzászólások
ALFÖLDI István Konferencia a digitális esélyegyenlőségről 2008/2 96-99 Konferencia beszámoló
ALFÖLDI István, MOLNÁR Szilárd Beköszöntő 2008/2 5-6 Beköszöntő
ANDRÁS Ferenc Zsuzsanna Kondor 2008/4 136-139 Olvasás közben
AGRE Philip E. Az arcunk nem vonalkód 2005/2 114-136 Privacy
ALLEN Michael R. Ez nem hipertext, hanem... 2004/3-4 236-251 Kaleidoszkóp
ÁLVAREZ Isabel, KILBOURN Brent Az információs társadalommal foglalkozó irodalom feltérképezése 2002/3 39-56 Kaleidoszkóp
ASOBENIE KANDONGA Goodluck, DING Jingda, YUAN Yiqing Moving toward sustainable software citation practices to improve the quality of scientific research 2023/4 49-63
BAK Árpád 7. kutatási keretprogram 2006/3 142-151 Interjú
BAK Árpád Az európai paradoxon mítosza 2006/3 6-7 Üdvözlet az olvasónak!
BAK Árpád „A tér nagyon is valóságos” 2009/2 102-110 Infinit Hírlevél
BARKÓCZI Janka A műveltség új lehetőségei a kortárs fiataloknál 2015/2 91-95 Olvasás közben
BÁTFAI Norbert Bátfai Samu rövid reflexiója, avagy a Programnevelő informatikus BSc szak megalapozása 2015/4 51-53 Reakció
ASHEIM Bjørn T., COENEN Lars Tudásbázisok és regionális innovációs rendszerek 2006/3 114-141
AYDIN Yahya Comparing University Libraries in Different Cities in Turkey with regards to Digitalisation and the Impact of the COVID-19 Pandemic 2021/4 9-18
BECHMANN Gotthard, STEHR Nico Niklas Luhmann 2002/4 20-33 Klasszikusok
BEKE Ottó, SAMU János Az internetes kommunikáció és média új kézikönyve 2018/3-4 168-176 Olvasás közben
BENCZÚR András Hozzászólás az értelmiség felelősségéhez 2008/4 15-17 Hozzászólások
BAK Gerda, KELEMEN-ERDŐS Anikó Stressz, opportunizmus és bizalom a szervezeti információs és kommunikációs technológiabiztonság tükrében 2023/3 9-26
BAKÓ Mária, SZILÁGYI Róbert, RÁTHONYI Gergely Hallgatók táblázatkezelési ismerete 2019/2 86-107 Kutatási jelentés
BENDA Klára Az e-learning megaszolgáltatói meg a kutatás 2008/3 148-156 Olvasás közben
BENKŐ Lívia Magánszféra kontextusban: technológia, szakpolitika és a szociális élet integritása 2018/2 124-128 Olvasás közben
BERNÁT Anikó, FÁBIÁN Zoltán, GALÁCZ Anna, SÁGVÁRI Bence Esély és digitális írástudás 2008/2 110-133 Kutatási jelentés
BAKONYI Eszter A glokalizáció kiáltványának kritikai olvasata 2005/3 95-104
BAKSÁNÉ VARGA Erika, HORÁNSZKY Zsófia Esettanulmány: Hallgatói eredményesség javítását célzó módszer alkalmazása a felsőoktatásban 2023/1 9-21
BALÁZS Zoltán Konzervatizmus és információs társadalom 2006/4 47-60 Konzervativizmus az információ korában
BODA Zsolt A környezetszociológia felé 2004/3-4 80-87 Média és ökológia
BŐGEL György Korlátlan felelősség? 2008/4 18-20 Hozzászólások
BOKOR Tamás Egyszerre gyönyörű, egyszerre fáj. 2016/2 90-94 Olvasás közben
BALKÁNYI Péter, ORBÁN Zsolt Virtuális információk a fizikai térben 2011/1-4 64-80 Tanulmányok
BALOGH Gábor Egy túlterhelt fogalom 2006/1 22-29
BALOGH-SÁRKÖZY Zsuzsanna Armand Mattelart 2005/4 123-129
BÁNHIDI Zoltán, TOKMERGENOVA Madina, DOBOS Imre A digitális gazdaság fejlettségének nemzetközi összehasonlítása,módszertani keretek 2022/1 9-28
BÁNYAI Fanni, ZSILA Ágnes, DEMETROVICS Zsolt, KIRÁLY Orsolya A problémás videojáték-használat újabb elméleti és gyakorlati megközelítései 2018/1 93-106 Tanulmányok
BÁNYÁSZ Péter, TÓTH András, LÁSZLÓ Gábor A koronavírus oltással kapcsolatos állampolgári attitűd vizsgálata szentimentanalízis segítségével 2022/1 99-125
BARKÓCZI Flóra Az Artpool website mint integrál-projekt 2019/3 60-68 Tanulmányok
CSABA Ders Néhány gondolat a szimbolikus rendszerek szerepéről az építészetben és általában a környezetalakítás kultúrájában 2008/4 24-28 Hozzászólások
CSABA Ders Új komplexitás felé 2009/1 72-73 Dokumentum
CSEPELI György A legújabb osztály 2008/2 102-105 Olvasás közben
BARLOW John Perry Hogyan adjuk el a bort palack nélkül 2003/3-4 73-96 Kaleidoszkóp
BARNA Emília A hálószoba, a stúdió és a közösségi média találkozása 2014/4 30-45 Tanulmányok
CSERMELY Péter Információrobbanás és kollektív intellektus 2008/4 21-23 Hozzászólások
CSIKÓS Ella A szellemi termelési mód mint alternatíva 2013/2 77-82 Olvasás közben
CSORBA József Absztrakció és beleérzés 2002/4 150-151 Vita
CSÓTÓ Mihály A láthatatlan (?) kés - Hatalmi viszonyok nyomában az információs korban 2019/3 78-88 Olvasás közben
CSÓTÓ Mihály Az állatorvosi ló - kórisme és terápia 2006/4 129-130 konferencia beszámoló
CSÓTÓ Mihály Az infokommunikációs eszközök jövője a mezőgazdaságban 2017/3 89-93 konferencia beszámoló