Articles View

ID 212
Authors ASHEIM Bjørn T., COENEN Lars
Title Tudásbázisok és regionális innovációs rendszerek
Title (translation) Knowledge bases and regional innovation systems
Subtitle skandináviai klaszterek összehasonlítása
Subtitle (translation) Comparing Nordic clusters
Keywords regionális innovációs rendszerek, tudásbázisok, skandináv országok
Keywords (translation) Regional innovation systems; knowledge bases; Nordic countries
Issue 2006/3
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.3.7
Abstract A különböző típusú regionális innovációs rendszerek fontosságát a különböző gazdasági iparágak tényleges tudásbázisának kontextusában kell elemezni, mivel a vállalatok innovációs folyamatait jelentékenyen befolyásolja sajátságos tudásbázisuk. Ebben a tanulmányban a szerzők különbséget tesznek a tudásbázisok analitikus és szintetikus típusai között. E két típus a hallgatólagos vagy tacit tudás és a rögzített vagy kodifikált tudás különböző keverékeit foglalja magában, amelyek különböző kodifikálási lehetőségekkel és korlátokkal járnak, más-más képzettséget és eltérő szakismereteket igényelnek, és ápolásukhoz különböző szervezetekre, illetve intézményekre van szükség. A globalizálódó gazdaság versenykihívásai különféleképpen érintik az ipar egyes szektorait, és azokban az innováció támogatásának más-más fajtáit teszik szükségessé. Az innovációt támogató szervezetekkel mint regionális innovációs rendszerrel körülvett ipari klaszterek konstellációja hagyományosan majdnem mindig a szintetikus tudásbázissal rendelkező ipar (például a műszaki tudományokon alapuló iparágak) kontextusában alakul ki, míg az egyes klaszterekbe szervesen beépülő regionális innovációs rendszerek általában az analitikus tudásbázisra épülő iparágakban (például a természettudományos felismeréseken alapuló biotechnológia és az információs technológia területén) jönnek létre. A regionális innovációs rendszerek különböző típusainak tárgyalásához a szerzők a kis- és középméretű vállalkozásokkal, valamint a regionális innovációs rendszerekkel foglalkozó skandináviai összehasonlító kutatási program keretében empirikusan vizsgált alábbi öt klasztert használják fel illusztrációként: a bútoripart a dániai Sallingban; a vezeték nélküli kommunikációs iparágat Észak-Jütlandban, Dániában; az alap-”egészségesélelmiszereket” előállító ipari klasztert a svédországi Scaniában; az élelmiszeripart a norvégiai Rogalandban, valamint az elektronikai ipart a norvégiai Hortenben. Kimutatják, hogy az innovációs stratégiák tekintetében a regionális szint gyakran jó alapot nyújt az ipar tudásbázisának fontosságát felismerő szemlélet kialakulásához az érintett szereplők hálózataiban.
Abstract (translation) The analysis of the importance of different types of regional innovation systems must take place within a context of the actual knowledge base of various industries in the economy, as the innovation processes of firms are strongly shaped by their specific knowledge base. In this paper, we shall distinguish between two types of knowledge base: analytical and synthetic. These types indicate different mixes of tacit and codified knowledge, codification possibilities and limits, qualifications and skills, required organisations and institutions involved, as well as specific competitive challenges from a globalising economy, which have different implications for different sectors of industry, and, thus, for the kind of innovation support needed. The traditional constellation of industrial clusters surrounded by innovation supporting organisations, constituting a regional innovation system, is nearly always to be found in contexts of industries with a synthetic knowledge base (e.g. engineering-based industries), while the existence of regional innovation systems as an integral part of a cluster will normally be the case of industries-based on an analytical knowledge base (e.g. science-based industries, such as IT and bio-tech). In the discussion of different types of regional innovation systems five empirical illustrations from a Nordic comparative project on SMEs and regional innovation systems will be used: the furniture industry in Salling, Denmark; the wireless communication industry in North Jutland, Denmark; the functional food industry in Scania, Sweden; the food industry in Rogaland, Norway and the electronics industry in Horten, Norway. We argue that in terms of innovation policy the regional level often provides a grounded approach embedded in networks of actors acknowledging the importance of the knowledge base of an industry.
Language Hungarian
Pages 114-141
Column