Articles View

ID 172
Authors BALOGH-SÁRKÖZY Zsuzsanna
Title Armand Mattelart
Title (translation) „The history of the information society”
Subtitle Az információs társadalom története
Subtitle (translation) by Armand Mattelart
Keywords
Keywords (translation)
Issue 2005/4
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.V.2005.4.9
Abstract Armand Mattelart számos könyve és publikációja közül „Az információs társadalom története” olvasható elsőként magyarul, amely nemrégiben jelent meg a Gondolat–Infonia gondozásában. A francia közéletben aktív szerepet vállaló párizsi professzor kötete nyomán az olvasó betekintést nyer az információs társadalom fogalma köré tapadó hiedelmek, mítoszok és ígéretek múltjába és jelenébe. A rendkívül tartalmas és információgazdag munka a civil szféra újraértelmezett szerepvállalásának szükségességét hangsúlyozza, ami a piac és a technológia által meghatározott világméretű játszmában egyre sürgetőbbé válik.
Abstract (translation) Of the numerous books and publications by Armand Mattelart, The History of the Information Society, recently published by Gondolat-Infonia is the first opus that has appeared in Hungarian. Through the book the Pans professor, who plays an active part in the public life of France, gives the reader a chance to look into the past and the present of the beliefs, myths and promises that ate closely linked to the notion of the information society. The extremely contentful and informative work emphasizes the evet more urging necessity of redefining the role of civil society in the global game determined by technology and the market.
Language Hungarian
Pages 123-129
Column