Articles View

ID 669
Authors CSABA Ders
Title Néhány gondolat a szimbolikus rendszerek szerepéről az építészetben és általában a környezetalakítás kultúrájában
Title (translation) Some thoughts on the role of symbolic systems in architecture and in the culture of shaping our environment
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords
Keywords (translation)
Issue 2008/4
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VIII.2008.4.6
Abstract Hozzászólások Pierre Lévy „Az értelmiség új felelőssége a kommunikáció korában” című írásához
Abstract (translation) Comments on Pierre Levy’s „New responsibilities of intellectuals in the epoch of communication"
Language Hungarian
Pages 24-28
Column Hozzászólások