Articles View

ID 337
Authors ACZÉL Petra
Title Virtuális valóság az oktatásban
Title (translation) Virtual reality in education
Subtitle Ment-e aVR által az oktatás elébb?
Subtitle (translation) has education progressed thanks to VR?
Keywords virtuális valóság, oktatási VR, szimulált tér, elmerülés, multiszenzoriális élmény, tanulási formák
Keywords (translation) virtual reality, educational VR, simulated space(s), immersion, multisensory experience, learning forms
Issue 2017/4
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XVII.2017.4.1
Abstract 2016-ot ugyan a virtuális valóság évének nevezték (virtual reality, VR), de a technológia áttörését mégsem hozta el. Az elmaradt siker is fontos jelzés arra, hogy érdemes a VR társadalmi érvényességének komplex kérdésével, kihívásaival foglalkoznunk. Jelen tanulmány ennek egy speciális területére, az oktatási célú VR-ra összpontosít. Miközben kutatása már az 1990-es évek közepétől megélénkült, legalábbis a nemzetközi színtéren, a próféciákkal és várakozásokkal szemben a legutóbbi időkig nem látunk lényegi változást az oktatási célú VR terjedésében (sem). Habár a tudományos vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a VR hatásai az oktatás hatékonyságára, a tanulás eredményességére alapvetően pozitívak, egyebek mellett a technológia ára, a szükséges infrastrukturális feltételek, a digitális szakadék(ok) és a hiányzó kompetenciák egyelőre hátráltatják érvényesülését a pedagógiai stratégiákban. A tanulmány bemutatja az oktatási célú VR-ral kapcsolatos meghatározó elméleteket, kutatási témákat, kitér a VR és a tanulás módszertani összefüggéseire, a technológia tervezésének szempontjaira és az oktatási VR időszerű kihívásaira. Egyúttal bemutatja az oktatói célcsoportban a VR alkalmazásával kapcsolatban az utóbbi években végzett felmérések eredményeit, annak érdekében, hogy az oktatási VR aktuális helyzetéről reális képet nyújtson.
Abstract (translation) 2016 was proclaimed the ‘year of virtual reality’ (VR) – without any significant breakthrough in its adoption again. The missed opportunity for success, however, could be an important indication that we concentrate more on the social forces and challenges this technology entails. The present paper focuses on a specific field in VR, that is, on educational VR. Although international research work on educational VR has been fuelled by emerging platforms since the middle of the 1990s, its diffusion and adoption have been significantly lagging behind what technological forecasts and expectations predicted. While scientific research has proven that the effects of educational VR on learning are generally positive, conditions such as its cost, inefficient infrastructure, the digital divide(s) and lack of skills, among other factors, hinder its flexible integration into pedagogical strategies. The paper aims to introduce the definitive theoretical framework and research topics of educational VR, casting light upon the methodological connection between educational VR and forms of learning, designing educational VR and its present challenges. Recent studies and surveys concerning the adoption and use of educational VR by teachers, instructors and professors will also be discussed in order to provide a more realistic description of the state of educational VR in global and Hungarian contexts.
Language Hungarian
Pages 7-24
Column Tanulmányok