Articles

 
Authors
Title
Issue
Pages
Column
TÓTH Katalin Tér-tudatos információs társadalom 2010/2 7-16 Tanulmányok
TÓTH Mihály, SZILÁGYI Róbert Az IoT-koncepción alapuló egészségügyi eszközök fogyasztók közötti elterjedését befolyásoló faktorok vizsgálata 2021/3 67-108
TÓTH Péter, HORVÁTH Kinga Pedagogue students’ opinions on ideal teacher interaction 2022/2 72-92
TÓTH Zsolt Információs társadalom, tudástársadalom, újkapitalizmus 2006/1 7-14
TÓTH Zsolt, BESSENYEI István A konstruktivista oktatás környezete és a Moodle 2008/3 41-50
TÓZSA István A 3D közigazgatás architektúrája 2014/1 74-90 Tanulmányok
TUOMI Ilkka Internet, innováció és a nyílt forráskód: közreműködők a hálózatban 2002/4 118-141 Olvasás közben
UGHY Márton A blog hatása a politikai kommunikációra egy fontos politikai blog tükrében 2007/3 102-114
URBÁN Ágnes Az új médiaszolgáltatások terjedése 2007/2 31-53 Doktori kutatások az információs társadalomról
URBANOVICS Anna, SASVÁRI Péter Az Egyesült Királyságban működő kiberbiztonsági képzésekbe bevont oktatók tudományos teljesítményének elemzése 2018/3-4 105-124 Tanulmányok
ÜRMÖSNÉ SIMON Gabriella, NYITRAI Endre The phenomena of epidemic crime, deepfakes, fake news, and the role of forensic linguistics 2021/4 86-101
URSITTI Filippo The techne as producer of outdated humans 2022/2 117-127
USZKAI Radu A Theory of (Sexual) Justice 2019/4 133-146 Tanulmányok
VAJDA Kinga Az idős generáció és az infokommunikáció kapcsolata az idősek nappali ellátásában 2020/3 71-91 Tanulmányok
VARGA Attila, RÉVÉSZ László Digitális testnevelés: illúzió vagy valóság? Testnevelő tanárok IKT-eszköz-használati sajátosságainak vizsgálata 2023/1 80-99
VARGA Csaba Holisztikus fogalom és (meta)elméleti kategória 2006/1 40-43
VÁRHELYI Eszter Esélyteremtés a könyvtárakban 2006/2 123-128
VÁRI László Szabadság határokkal, avagy európai útmutató a szólásszabadság jogszerű gyakorlásához 2018/3-4 25-45 Tanulmányok
VEDRES Balázs, BRUSZT László, STARK David A technológiák szervezése és a szervezés technológiái 2005/1 23-40 Civil társadalom
VEREBICS János A politikafejlődés újabb állomásai, a szabályozás kérdései az Elektronikus Európában 2002/3 129-148 Olvasás közben
VICĂ Constantin, VOINEA Cristina, USZKAI Radu The emperor is naked 2021/2 83-96
VIIDALEPP Auli Representations of robots in science fiction film narratives as signifiers of human identity 2020/4 19-36 Tanulmányok
VIIDALEPP Auli The semiotic functioning of synthetic media 2023/4 109-118
VITALIS André Kamerás megfigyelés, biztonság és szabadságjogok 2002/1 56-67 Kaleidoszkóp
VIZER Eduardo A., CARVALHO Helenice Pandóra szelencéje 2013/1 6-23 Tanulmányok
VÖRÖS Zsófia A virtuális és geográfiai terek tulajdonságainak hatása a közösségekre 2005/4 92-104
WALL-SMITH Matthew A hálózati társadalom 2003/3-4 62-72 Kaleidoszkóp
WARREN Samuel D., BRANDEIS Louis D. A magánszférához való jog 2005/2 7-31 Privacy
WEBSTER Frank Információ és az információs társadalom fogalma 2007/4 7-35 Klasszikusok
WELLMAN Barry, QUAN HAASE Anabel, WITTE James C., HAMPTON Keith Növeli, csökkenti vagy kiegészíti az Internet a társadalmi tőkét? 2002/1 5-26 Klasszikusok
WILSON Ernest J. A vezetés dinamikája és különböző formái a tudástársadalomban 2005/4 30-49
Y. LUIS Sala A megtalált nyolcadik művészet 2009/1 64-71 Tanulmányok
YATES JoAnne A cégeken belüli információáramlás alakulása 1850 és 1920 között 2002/3 57-77 Kaleidoszkóp
YOO Jinil A koreai információs társadalom kultúra-specifikus jelenségei 2014/3 28-43 Tanulmányok
YOO Jinil A világháló metaforái kötet vírusmarketing kampányának anatómiája 2013/1 87-97 Kutatási jelentés
Z. KARVALICS László A fától az erdőt: Az információközösség fogalmának értelme és szükségszerűsége 2008/4 55-72 Tanulmányok
Z. KARVALICS László A fehérgalléros forradalom krónikája 2009/3 53-66 Tanulmányok
Z. KARVALICS László A horizontális kormányzás imperatívusza 2007/1 31-35 E-közigazgatás
Z. KARVALICS László A szociálpolitika megváltozó kontextusai az információs társadalomban 2006/2 10-14
Z. KARVALICS László A tudás termelése és elosztása az Egyesült Államokban 2009/2 20-34 Tanulmányok
Z. KARVALICS László A tudás-alapú városfejlesztés egy lehetséges irányáról 2013/2 7-25 Tanulmányok
Z. KARVALICS László A Wilson-gyémánt civil tengelyeinek magyarországi előtörténetéhez 2005/1 74-81 Civil társadalom
Z. KARVALICS László Az amerikai információs társadalom különössége 2010/1 35-48 Tanulmányok
Z. KARVALICS László Az információs társadalom gondolatának európai szálláscsinálója 2007/1 124-136 Klasszikusok
Z. KARVALICS László Az információs társadalom mint az oktatás tárgya 2003/2 63-73 Kihívások
Z. KARVALICS László Az információs társadalom történetisége 2007/3 47-69
Z. KARVALICS László D’Artagnan még kitart. Az információs társadalomról, húsz év után 2021/1 48-72
Z. KARVALICS László Információ, tudás, társadalom, gazdaság, technológia 2005/4 7-17
Z. KARVALICS László Információs kultúra, információs műveltség 2012/1 7-43 Tanulmányok
Z. KARVALICS László Információs társadalom 2007/4 107-123 Klasszikusok