Articles

 
Authors
Title
Issue
Pages
Column
CSEPELI György Régi és új szociálpolitika 2006/2 15-22
KÖMLŐDI Ferenc A futurológus előre megmondta 2002/1 85-86 Recenzió
KÖMLŐDI Ferenc Távol a Szingularitás... 2015/4 42-43 Reakció
KOVÁCS Kamilla A megfigyelés társadalma 2014/2 88-96 Olvasás közben
KRISTÓF Zsolt Az infokommunikációs technológiák szerepe napjaink oktatásában 2017/3 83-88 Olvasás közben
KUN László Konferencia az európai információ- és kommunikációmenedzsmentről 2007/1 102-108 Konferencia beszámoló
KURUCZ Erika Szükség van-e roma e-inclusion programokra? 2008/2 106-109 Infinit Hírlevél
LÁNYI András Egy hitvita menüpontjai 2004/3-4 61-68 Média és ökológia
LÁSZLÓ Gábor Az információ- és kommunikációs technológia (IKT) hatása az oktatási rendszerre, a távoktatásra és a partnerségi kapcsolatok fej 2003/2 147-160 Annotáció
CSEPELI György, PRAZSÁK Gergely Új technológiák, kommunikációs rétegződés, társadalmi státus 2009/2 80-91 Kutatási jelentés
CSORBA József Az információ elméleteinek evolúciója 2005/3 27-46
CSORBA József Magyar tudáspolitikai vízió 2006/1 44-55
LAUFER László SenseCam 2009/4 97-98 Infinit Hírlevél
MADAI Kriszta Hogyan tervezzük meg közösen? Kisgyermekes anyák munkaerőpiaci visszatérésével kapcsolatos vállalati attitűdök 2008/1 89-98 Kutatási jelentés
MAGYAR Gábor Zöldülnek a bitek? Leomlanak a digitális falak? 2010/2 79-83 Konferencia beszámoló
MÁTHÉ Veronika Reformatting Politics 2013/3-4 100-105 Olvasás közben
MÁTYUS Imre „A kód szabadnak születik, és mégis mindenütt bilincsekben él” 2018/2 114-120 Olvasás közben
MERKOVITY Norbert, NEMESLAKI András eLearning fejlesztések a közszolgálatokban 2014/1 5-8 Lectori salutem
CSÓTÓ Mihály Aki (információ)szegény, az a legszegényebb? 2017/2 8-29 Tanulmányok
CSÜLLÖG Krisztina Szabadidős netezés 2012/2 24-40 Tanulmányok
CSÜLLÖG Krisztina, VARGA Anikó Felmérés a hazai e-közigazgatás lakossági fogadtatásáról 2007/1 86-96 Kutatási jelentés
MIHÁLY Emőke Az információs társadalom. 2008/1 99-105 Olvasás közben
MIKECZ Dániel Komoly tét és söralátét 2009/3 103-105 Infinit Hírlevél
MIKECZ Dániel Kreatív ipar 2008/4 142-143 Infinit Hírlevél
MINKÓ Mihály Vizuális tervgazdálkodás 2012/1 119-123 Portré
MIRÓ KISS Ida Az információ társadalmi élete 2002/1 79-84 Recenzió
MOLNÁR István Az internetről négy szempont szerint A. L. Shapiro 2013/1 98-100 Olvasás közben
CZAKÓ Erzsébet Hová tűnt a csoda? 2003/1 111-122 Olvasás közben
DANKA István Immobilis ideák vs. mobil kommunikáció 2007/3 125-130 Olvasás közben
DÁNYI Endre, DESSEWFFY Tibor, GALÁCZ Anna, SÁGVÁRI Bence Információs társadalom, Internet, szociológia 2004/1 7-25 Internet
DEMETER Tamás Eszme- és kommunikációtörténeti tanulságok a mobil információs társadalom kutatói számára 2007/4 97-106 Klasszikusok
DENNETT Daniel C. Mémek: mítoszok, félreértések és félelmek 2002/2 6-17 Klasszikusok
DENNING Peter J. Ahogyan tanulni fogunk 2003/2 128-146 Vita
DERS Ders Egy okos Pécs felé 2016/3 23-82 Tanulmányok
DESSEWFFY Tibor Az árnyékvilág szociológiája 2002/1 44-55 Kaleidoszkóp
MOLNÁR Szilárd A digitális megosztottság értelmezési kerete 2002/4 82-101 Kaleidoszkóp
MOLNÁR Szilárd Beköszöntő 2009/2 5-6 Beköszöntő
MOLNÁR Szilárd Beköszöntő 2009/4 5-6 Beköszöntő
MOLNÁR Szilárd Beköszöntő 2010/2 5-6 Beköszöntő
MOLNÁR Szilárd, Z. KARVALICS László Bevezető 2004/2 4-4 Bevezető
MUCHICHKA László MindenKIBER? 2013/1 101-105 Olvasás közben
NAGYÁGHY Zsolt Andrejkovics Zoltán: Láthatatlan játék 2018/1 165-169 Olvasás közben
DESSEWFFY Tibor, GURÁLY Sára, MEZEI Mikes Veszedelmes viszonyok? Egy onlife botrány elemzése 2018/2 56-76 Tanulmányok
DESSEWFFY Tibor, LÁNG László Digitális Pareto – az online közösségeken belüli megoszlás mintázatairól 2015/3 7-17 Tanulmányok
DESSEWFFY Tibor, SÁGVÁRI Bence Indikátor fetisizmus, avagy az elgörbült méterrúd 2006/3 29-39
NÉMETH Gabriella Posztmodern erők és konzervatív hősök 2011/1-4 208-216 Olvasás közben
NYÁRY Mihály Információs Társadalom Szakkönyvtár 2005/3 129-131
PAJOR Enikő Digitális forrásmozaikok Pierre Lévy vitacikkének kulcsfogalmaihoz 2008/4 33-42 Háttér
DESSEWFFY Tibor, SÁGVÁRI Bence Teória és praxis az információs korban 2007/4 86-96 Klasszikusok
DIPPOLD Péter A hagyományos nemzeti bibliográfia és az internet 2007/2 54-65 Doktori kutatások az információs társadalomról