Articles View

ID 497
Authors BOYD danah, CRAWFORD Kate
Title Az adatrengeteg kínos kérdései
Title (translation) Critical questions for big data
Subtitle Vitaindító egy kulturális, műszaki és tudományos jelenségről
Subtitle (translation) Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon
Keywords Big Data, adatelemzés, közösségi média, kommunikációtudomány, közösségi hálózati webhelyek, tudományfilozófia, episztemológi, etika, Twitter
Keywords (translation) Big Data, analytics, social media, communication studies, social network sites, philosophy of science, epistemology, ethics, Twitter
Issue 2012/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.2.1
Abstract Elközelgett a Big Data, az adatrengeteg kora. A számítástudósok, fizikusok, közgazdászok, matematikusok, politológusok, bioinformatikusok, szociológusok és más tudósok fennszóval követelik, hogy az embereket, dolgokat és ezek kapcsolatait leíró, folyvást termelődő hatalmas adatmennyiséggel dolgozhassanak. Fontos kérdések formálódnak meg. Hozzásegít-e az adatrengeteg kereshetősége az eszközök, szolgáltatások és közjavak javításához, vagy inkább a magántitoksértés és a tolakodó marketing új hullámát vezeti be? Megkönnyíti-e az adatok elemzése az online közösségek és politikai mozgalmak megértését, vagy a tiltakozók lenyomozását és a szólásjog elnyomását szolgálja majd? Átalakítja-e az emberi kommunikáció és kultúra kutatásának mai módszereit, vagy inkább beszűkíti a vizsgálható témák skáláját, magát a „kutatás” fogalmát definiálva újra? Véleményünk szerint az adatrengeteg szociotechnológiai jelenségének előretörése kapcsán kritikus vizsgálatnak kell alávetni e jelenség előfeltevéseit és előítéleteit. Cikkünk hat provokatív tézist tartalmaz, amelyekkel diszkussziót kívánunk indítani az adatrengeteg különböző aspektusairól: e technológia, elemzés és mitológia összjátékából kisarjadó kulturális, műszaki és tudományos jelenségről, amely terjedelmes retorikát gerjeszt mind utópikus, mind disztópikus hangvételben.
Abstract (translation) The era of Big Data has begun. Computer scientists, physicists, economists, mathematicians, political scientists, bio-informaticists, sociologists, and other scholars are clamouring for access to the massive quantities of information produced by and about people, things, and their interactions. Significant questions emerge. Will large-scale search data help us create better tools, services, and public goods? Or will it usher in a new wave of privacy incursions and invasive marketing? Will data analytics help us understand online communities and political movements? Or will it be used to track protesters and suppress speech? Will it transform how we study human communication and culture, or narrow the palette of research options and alter what ‘research’ means? Given the rise of Big Data as a socio-technical phenomenon, we argue that it is necessary to critically interrogate its assumptions and biases. In this article, we offer six provocations to spark conversations about the issues of Big Data: a cultural, technological, and scholarly phenomenon that rests on the interplay of technology, analysis, and mythology that provokes extensive utopian and dystopian rhetoric.
Language Hungarian
Pages 7-23
Column Tanulmányok