Articles View

ID 193
Authors CSEPELI György
Title Régi és új szociálpolitika
Title (translation) Old and new social policies
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords új és hagyományos szociálpolitika, a szolidaritás kultúrája, e-szolgáltatások, állam az információs korszakban, digitális szakadék, új információs és kommunikációs technológiák
Keywords (translation) new and traditional social policies, culture of solidarity, e-services, the state in the information age, digital divide, ICT
Issue 2006/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.2.3
Abstract A szociálpolitika által befogott társadalmi szféra nyeresége még nagyobb lehetne, ha az új technológiák bevezetése és alkalmazása révén a szociálpolitikai problémák teljesen új szemléletű megközelítései, új beavatkozási módok válhatnának lehetségessé, melyek révén a társadalmi integráció óhajtott céljai közelebb kerülhetnének a megvalósításhoz. A cikk új szociálpolitikai megközelítés időszerűsége és szükségszerűsége mellett érvel.
Abstract (translation) The benefits of the social sphere constituting the target of social politicy could be even greater if, by the introduction and wide-scale application of new technologies, entirely new approaches to the problems of social policy and new ways of intervention became possible, by means of which desirable outcomes of social integration might actually become feasible. The author of the paper takes a standpoint for the timeliness and the necessity of such a new approach in social policy.
Language Hungarian
Pages 15-22
Column