Articles View

ID 591
Authors BUDAI Balázs
Title Az e-közigazgatás elmélete
Title (translation) E-government theory
Subtitle axiomatikus megközelítésben
Subtitle (translation) an axiomatic approach
Keywords e-közigazgatás, axiomatikus megközelítés, paradigmadiffúzió
Keywords (translation) e-government, axiomatic approach, public administration, paradigm-diffusion
Issue 2009/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.IX.2009.2.5
Abstract A közigazgatás átalakulása elképzelhetetlen tudományos háttér, módszertan és eszköztár nélkül. A tanulmány arra vállalkozik, hogy axiomatikus megközelítésben mutassa be a közigazgatási modernizáció fősodrának számító e-közigazgatás szakterületének főbb pilléreit, segédtudományait és azok bejárási irányát. Számba veszi a szakirodalom diskurzusát, fogalmi hátterét, végül bevezeti a paradigma-diffúzió fogalmát a közigazgatásban tapasztalható jelenségek leírására.
Abstract (translation) The transformation of public administration can't be realized without scientific background, methodology and appropriate tools. This paper presents an axiomatic approach to e-governmerit, the mainstream trend in modernizing public administration. The author outlines the main pillars, border-line sciences and directions of research in the field. Reviews the main lines of on-going theoretical discourse, the background of relevant ideas, and coins the term „paradigm-diffusion" to describe recent phenomena in public administration.
Language Hungarian
Pages 68-79
Column Tanulmányok