Articles View

ID 148
Authors BURKERT Herbert
Title A privát szférát erősítő technológiák
Title (translation) Privacy-Enhancing Technologies
Subtitle tipológia, kritika, vízió
Subtitle (translation) Typology, Critique, Vision
Keywords
Keywords (translation)
Issue 2005/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.V.2005.2.6
Abstract Tanulmányában Herbert Burkert a privát szférát erősítő technológiákat (Privacy-Enhancing Technologies, PETs) négy csoportra osztja: szubjektum-orientált koncepciók, objektum-orientált koncepciók, tranzakció-orientált koncepciók, és rendszer-orientált koncepciók. E kategóriák kialakulását elemezve az információ-egyensúly, az identitás és a bizalom lényeges szerepét emeli ki. Megközelítése heurisztikus módszert nyújt a PET-ek szerepének átfogó szemléletű vizsgálatához, ami rávilágít az információs társadalom szabályozási, politikai és társadalmi problémáira az adatvédelem terén.
Abstract (translation) In his paper, Herbert Burkert suggests that Privacy Enhancing Technologies (PETs) can be differentiated into the four categories of subject-oriented, object-oriented, transaction-oriented, and system-oriented concepts. The author elaborates three relevant elements of the development of PETs: balance of information, identity, and confidence. Burkert's approach provides a heuristic method useful for thinking broadly about the role of PETs, which resolves the social, political, and regulatory problems according to the information society's challenges in the field of data protection.
Language Hungarian
Pages 98-113
Column Privacy