Teljes szám 5-93
Üdvözlet az Olvasónak! 5-6
László Z. Karvalics  / Gábor Dániel Nagy
Prokrusztész nélküli világ? Blokklánc és társadalmi makroevolúció 7-38
Tibor Koltay
Egy „örökzöld téma” 39-54
Iván Székely
Kellenek-e archívumok a digitális korban? 55-70
Edit Fabó
Az együttgondolkodás emlékezete 71-82
Zsolt Kristóf
Az infokommunikációs technológiák szerepe napjaink oktatásában 83-88
Mihály Csótó
Az infokommunikációs eszközök jövője a mezőgazdaságban 89-93
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.