Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVII.2017.3.2 Language: hu Author(s):  Koltay Tibor
Title: Egy „örökzöld téma” Subtitle: az információs túlterhelés Abstract: Az információs túlterhelés jelensége korunk „információs betegsége”, amely számtalan területen és változatos módon okoz nehézséget. A tanulmány egyaránt kitér a túlterhelés kialakulásának okaira és történetére. Nagy súlyt helyez annak tárgyalására, hogy miként enyhíthetők szimptómái technológiai jellegű és (főként) társadalmi természetű megközelítések adta eszközökkel. Az előbbiek szinte kizárólag az információépítészet megoldásai közül kerülnek ki, míg az utóbbiaknak három főbb útja van. Talán a legelterjedtebb az „új írástudások” propagálása, oktatása és alkalmazása, de élhetünk a személyes információkezelés eszközeivel, vagy követhetjük az új típusú információs viselkedési normákat is, amelyek elsősorban a Lassú Mozgalom (Slow Movement) elveire és gyakorlatára épülnek.

Title: Information Overload Subtitle: an evergreen topic Abstract: Information overload is one of the “pathologies” in our present information environment that causes difficulties in several fields and in varied ways. Nonetheless, it can be “cured”. This paper explains both the causes of Information Overload and its history. It points out that there are various ways of mitigating the symptoms of Information Overload when taking both technical and social approaches. The former of these are limited almost exclusively to the scope and capabilities of information architecture, while social approaches have many directions. The approaches that are perhaps the most prolific are propagating, teaching and applying “new literacies”, but we can make use of Personal Information Management skills, and can follow new norms of information behaviour, based mainly on the principles and practice of the Slow Movement.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.