Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVII.2017.3.3 Language: hu Author(s):  Székely Iván
Title: Kellenek-e archívumok a digitális korban? Abstract: Az archívumi elmélet és gyakorlat jelentős kihívásokkal szembesül, amiben kiemelt szerepe van az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődésének és elterjedésének. A mai “digitális forradalom” közegében az információs szuperhatalmak és a techno-optimista vizionáriusok jóslatai szerint minden információ rögzítésre és megőrzésre kerül, és bárhol, bármikor elérhető lesz. Az egymást követő archívumi paradigmák domináns információs műveleteinek elemzése azt mutatja, hogy a mai internetalapú szolgáltatások az archívumi intézmények összes fő funkcióját tömeges méretekben replikálják, legalábbis az alapvető információs műveletek szintjén. Mindezen fejlemények ellenére a szerző úgy érvel, hogy a digitális korban az archívumokat nem fenyegeti a megszüntetés vagy a funkcióvesztés veszélye, és nem csupán az intézményi tradíciók miatt, hanem a kontextus megőrzésében és a fizikai példányok őrzésében betöltött szerepük, továbbá intézményi felelősségük miatt, ami a jövőben is fontos társadalmi, jogi és igazgatási igény marad.

Title: Do we need archives in the digital age? Abstract: Archival theory and practice are facing significant challenges due to the rapid development and application of information and communication technologies. Today, in the “digital revolution” the information superpowers and the techno-optimistic visionaries prognosticate that all information will be recorded and preserved forever, and made available anywhere, any time. The analysis of the dominant information operators of the archival institutions in the respective paradigms of archival history shows that today’s internet-based services can replicate all the main functions of the archival institutions, at least at the level of the fundamental information operators, on a mass scale. Despite these developments, the author argues that archives are under no direct threat of being closed down or of losing their function in the digital age, not only because of institutional inertia and traditions, but also because their role in preserving context and preserving physical copies, and their institutional responsibility will continue to be an important social, legal and administrative requirement in the future, too.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.