Teljes szám 5-93
Üdvözlet az Olvasónak! 5-6
Z. Karvalics László  / Nagy Gábor Dániel
Prokrusztész nélküli világ? Blokklánc és társadalmi makroevolúció 7-38
Koltay Tibor
Egy „örökzöld téma” 39-54
Székely Iván
Kellenek-e archívumok a digitális korban? 55-70
Fabó Edit
Az együttgondolkodás emlékezete 71-82
Kristóf Zsolt
Az infokommunikációs technológiák szerepe napjaink oktatásában 83-88
Csótó Mihály
Az infokommunikációs eszközök jövője a mezőgazdaságban 89-93
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.