Teljes szám 5-88
Üdvözlet az olvasónak! 5-7
Zoltán Szűts  / Jinil Yoo
Big Data, az információs társadalom új paradigmája 8-28
Barbara Sólyom
Általános iskolások okostelefon-használati szokásai 2016-ban 29-45
Lăcrămioara Cîmpian  / Ede Lázár  / Manuela Rozalia Gabor
EU-tagállamok IKT fejlettségének különbségei 46-56
Zsófia Sándor  / Gergely Kis
Szimultán végrehajtáson alapuló mozgásfelismerési algoritmusok fejlesztése mobiltelefonos szenzorok felhasználásával 57-68
Árpád Rab
A „Médiaműveltség és digitális írástudás a nyílt kormányzati kultúra építésében” című nemzetközi konferencia ... 69-72
Edit Fabó
Az emberi társadalomban zajló áramlások 73-76
Mária Eszenyiné
NET! Mindenekfelett? Kompetenciák a digitális univerzumban 77-80
Tamás Tóth
Belépés Jelszóval! Online világok és kutatási módszereik 81-84
László Z. Karvalics
Információs gép és emancipációs potenciál 85-88
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.