Teljes szám 4-148
László Z. Karvalics
Tisztelt Olvasó, 4-4
Nico Stehr
A tudástársadalmak 5-22
Robin Mansell
A tudástársadalmak mélystruktúrája 23-38
Isabel Álvarez  / Brent Kilbourn
Az információs társadalommal foglalkozó irodalom feltérképezése 39-56
JoAnne Yates
A cégeken belüli információáramlás alakulása 1850 és 1920 között 57-77
Péter Kolin
Evolúció és kultúra 78-128
János Verebics
A politikafejlődés újabb állomásai, a szabályozás kérdései az Elektronikus Európában 129-148
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.