Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.II.2002.3.6 Language: hu Author(s):  Verebics János
Title: A politikafejlődés újabb állomásai, a szabályozás kérdései az Elektronikus Európában Abstract: Az európai politikafejlődés jelen szakasza új kihívásokat támaszt a nemzeti jogalkotók felé. Verebics János ezek áttekintésére egy jövendőbeli magyar információs társadalmi jogpolitika orientációjának reményében tesz kísérletet. Az információ társadalma nem létezhet a gazdaság és kereskedelem szereplői számára kiszámítható, biztonságos jogi kereteket adó, az egyén számára az információközlés szabadságát és a magánszféra védelmét biztosító, ám mindenekelőtt a tudáshoz, információhoz való jog alapjogként való elismerését tükröző szabályozási rendszer nélkül. Az Elektronikus Európa-kezdeményezés, de főként a lisszaboni csúcs a jogalkotási-jogharmonizációs feladatok felgyorsulásának követelményét is megfogalmazta.

Title: New stages in policy development, the issues of regulation in E - Europe
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.