Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.II.2002.3.2 Language: hu Author(s):  Mansell Robin
Title: A tudástársadalmak mélystruktúrája Abstract: A web-alapú alkalmazások utóbbi időben bekövetkezett robbanása nyomán megválaszolásra váró kérdések sora vetődik fel. Mi fog történni azokkal, akiknek nincs hozzáférése az új digitális hálózatokhoz és eszközökhöz? Vajon az új szolgáltatások képesek lesznek-e kielégíteni az emberek eltérő információ-igényeit? Vajon elegendően nagy számú ember jut-e azon képességek, kapacitások birtokába, melyek révén a digitális információs erőforrások használható tudássá alakíthatók? Amennyiben nem történik kellő befektetés az emberek eredményes bekapcsolódását biztosító társadalmi képességekbe, a digitális technológiákban rejlő lehetőségek sokak számára továbbra is elérhetetlenek maradnak.

Title: The deep structure of knowledge societies
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.