Teljes szám 5-136
Éva Simon
Bevezető 5-6
Samuel D. Warren  / Louis D. Brandeis
A magánszférához való jog 7-31
Éva Simon
Egy XIX. századi tanulmány margójára 32-43
Máté Dániel Szabó
Kísérlet a privacy fogalmának meghatározására a magyar jogrendszer fogalmaival 44-54
Lawrence Lessig
A privát szféra architektúrája 55-74
Colin Bennett
Információpolitika és adatvédelem 75-97
Herbert Burkert
A privát szférát erősítő technológiák 98-113
Philip E. Agre
Az arcunk nem vonalkód 114-136
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.