en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.V.2005.2.3 Language: hu Author(s):  Simon Éva
Title: Egy XIX. századi tanulmány margójára Abstract: A szerző Samuel D. Warren és Louis D. Brandeis 1890-ben megjelent „The Right to Privacy” című tanulmányát kontextualizálja. A privát szférához való jog diskurzus-megalapozó értekezésének jogi és társadalmi hátterét elemzi, és röviden összefoglalja annak hatását a jogalkalmazásra, a jogalkotásra és a jogelméletre. Kizárólag a privátszféra szerződésen kívüli károkozásként való elismerését veszi számításba, mint ahogyan azt Warren és Brandeis is tették. Dolgozatát a szerző „lapszéli jegyzetnek” szánja a klasszikus tanulmány első magyar fordításához, ami ugyanebben a lapszámban olvasható.

Title: Footnote to a nineteenth century article Abstract: The aim of the author is to supply a context to the treatise „The right to privacy" by Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, published in 1890. The paper analyzes the legal and social background of this founding article of the legal discourse on privacy. It includes a brief summary of the effects of that article on the application of law, jurisdiction and legal theory. Just as Warren and Brandeis had been, the author is only concerned with the recognition of privacy in terms of the law of tort. Her paper is basically a footnote to the first Hungarian translation of the original treatise, which is published in this same volume.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.