Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVII.2017.2.5 Language: hu Author(s):  Rab Árpád  / Z. Karvalics László
Title: Harmadik generációs információs írástudás-fejlesztés a gyermeki életesélyek javításáért Abstract: A cikk a digitális szegénység problémakörének kutathatóságát állítja fókuszba. Nem kérdéses, hogy a versenyképesség fő tényezője nem a technológia, hanem az emberi tényező. Hogyan segíthetnek az infokommunikációs technológiák a szegénység és az információs szegénység felszámolásában? Hogyan csökkenthető a digitális megosztottság, és mi a szerepe ebben a folyamatban a különböző információs írástudásoknak? A súlyos kérdéseket konkrét kutatási terv és nemzetközi kitekintés egészíti ki.

Title: Third-generation information literacy development for improving opportunities in children’s lives Abstract: The article focuses on the research carried out on digital poverty issues. It is indisputable that the main factor in competitiveness is not technology but the human factor. How can infocommunication technologies help eradicate poverty and information poverty? How can the digital gap be narrowed, and what role do the various forms of information literacy play in this process? These pressing questions are complemented by a specific research plan and an international outlook.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.