Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVII.2017.2.5 Nyelv: hu Szerző(k):  Rab Árpád  / Z. Karvalics László
Cím: Harmadik generációs információs írástudás-fejlesztés a gyermeki életesélyek javításáért Absztrakt: A cikk a digitális szegénység problémakörének kutathatóságát állítja fókuszba. Nem kérdéses, hogy a versenyképesség fő tényezője nem a technológia, hanem az emberi tényező. Hogyan segíthetnek az infokommunikációs technológiák a szegénység és az információs szegénység felszámolásában? Hogyan csökkenthető a digitális megosztottság, és mi a szerepe ebben a folyamatban a különböző információs írástudásoknak? A súlyos kérdéseket konkrét kutatási terv és nemzetközi kitekintés egészíti ki.

Cím: Third-generation information literacy development for improving opportunities in children’s lives Absztrakt: The article focuses on the research carried out on digital poverty issues. It is indisputable that the main factor in competitiveness is not technology but the human factor. How can infocommunication technologies help eradicate poverty and information poverty? How can the digital gap be narrowed, and what role do the various forms of information literacy play in this process? These pressing questions are complemented by a specific research plan and an international outlook.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.