Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIV.2014.4.4 Language: hu Author(s):  Mátyus Imre
Title: A nyílt forráskódú szoftverfejlesztés társadalmi és ideológiai háttere Abstract: Az infokommunikációs technológiák fejlődésében nem pusztán a technikai fejlesztések szerepét, trendjeit érdemes vizsgálni, hanem azok létrejöttének társadalmi, ideológiai környezetét – a különböző értékeket, normákat, elképzeléseket. Különösen jó példája lehet ezen elképzeléseknek a szabad és nyílt forráskódú szoftverfejlesztés, melyet már kezdetétől döntően befolyásol a fejlesztésének társas környezete. Az alábbi írásban – elsősorban az Ubuntu Linux disztribúció példáján keresztül – arra igyekszem rámutatni, milyen társadalmi hatások, víziók, elvárások álltak és állnak a nyílt forráskódú fejlesztés hátterében, s ezeknek milyen hatásuk van a technológiai fejlesztésekre, illetve a közösség elképzelésére? A cikkben a Linux kialakulását lehetővé tévő domináns társadalmi ideológiák és professzionális praxisok 1960-as évekbeli kialakulásától napjaink változásáig igyekszem áttekinteni a technológiai innováció mögött álló társadalmi hátteret.

Title: The Social and Ideological Background of Open Source Software Development Abstract: In the development of info-communication technologies one should study not only the rule of distinct trends and technological innovation, but also the social and ideological context of their emergence – the sphere of different values, norms and ideas. A prominent example for the pivotal role of ideological background of computing is free and open source development, for it was strongly influenced by its social context from the beginnings. Here I would like to show – mostly through the example of Ubuntu Linux distribution – what kind of social impacts, visions, expectations were and are present in open source development, and how do they influence technological development and the concepts of community? In this article I try to provide an overview on the social context, the dominant ideas and professional practices behind Linux development from the 1960s until today.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.