Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.2.8 Language: hu Author(s):  Némethné Tömő Zsuzsanna  / Kovács Zsuzsanna
Title: „Megvásároljam, vagy sem?” Subtitle: Mi befolyásolja az időseket a döntésben? Abstract: Európa lakossága idősödik, így nyilvánvaló, hogy az elkövetkezendő évtizedek gazdaságát nagymértékben fogja befolyásolni az 50+ korosztály. A tanulmányban egy primer kutatás eredményeire támaszkodva arra keressük a választ, hogy a média a hirdetések, reklámok útján hat-e, vagy sem a magyar idősek vásárlási szokásaira és hajlandóságára.

Title: „Shall I buy it or not?” Subtitle: What influences elderly people to make a decision? Abstract: Europe is getting older so it is evident that the age group over 50 will affect the economy to a considerable extent in the coming decades. As this age group will be the largest, they will also offer one of the most significant purchasing power group. In this study – based on the results of a primary research – we consider among other issues whether the media as the fourth branch of power influenced by ads and commercials affects or not purchases of elderly people in Hungary.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.