en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VIII.2008.3.8 Language: hu Author(s):  Stoffa Veronika
Title: Az animáció szerepe az elektronikus tankönyvekben Abstract: A tanulmány sokoldalúan szemlélteti az animáció fontosságát a számítógéppel támogatott tanításban és tanulásban. Szerzője elemzi a modern információs és kommunikációs technológiák segítségével multimediális formában feldolgozott és közvetített interaktív audiovizuális tananyagok által a tanulókra gyakorolt hatásokat. Az animáció nemcsak felkelti a tanuló érdeklődését és hosszabb ideig fenntartja a figyelmét, megrövidítve a prezentált információk megértéséhez szükséges időt, hanem hozzájárul a virtuális tanulási környezet kialakításához is. Az interaktív animáció azonnal szemlélteti a beavatkozások hatását és vizuális visszacsatolást ad azok eredményéről. A tanulmány áttekintést nyújt az animációk fajtáiról és osztályozásáról is.

Title: The role of animation in electronic course books Abstract: The article deals with the objectives and the role of animation in computer assisted learning. The author offers an in-depth analysis of the importance of audiovisual interactive learning material elaborated in multimedia form using modern information and communication technologies. Animations not only motivate the student and decrease the time needed for understanding new information but also support the creation of a virtual learning environment. The paper gives a short review of several types of animation and their characteristics supported by various examples.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.