en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VII.2007.3.3 Language: hu Author(s):  Székely Iván
Title: A négy archívumi világkép Abstract: Információ-központú szemlélettel négy olyan, egymást felváltó világképet különíthetünk el az archívumok többezer éves történetében, amelyekben az állandóság fennmaradó jegyei mellett lényeges új mozzanatok, funkciók és hatások jelennek meg, s ezek együttesen alapvetően megváltoztatják az archívumok szerepét és aktuális világképét. A jogbiztosító, a nemzeti, a publikus és a globális elnevezéssel jelölhető archívumi rendszerekben különbözőek az elsődleges vagy új célok, a kulcsintézmények, a szakemberek és a célközönség, csakúgy, mint az alkalmazott információs technikák és a jellemző problémák. Ez a tanulmány kísérletet tesz arra, hogy rendszerbe foglalja az egyes paradigmák legfontosabb jellemzőit, kitekintve a másik két nagy emlékezetőrző intézmény, a könyvtár és a múzeum fejlődéstörténetére is.

Title: The Four Archival Paradigms Abstract: With an information-centered approach, four successive paradigms can be distinguished in the multi-millennial history of archives. Alongside enduring elements of continuity, new key features, functions and impacts appear, which together fundamentally change the actual role and ideology of archives. In the archival systems that can be designated respectively as title-based, national, public, and global ones, their primary or new objectives, key institutions, specialists and target audiences as well as applied information technologies and characteristic problems show significant differences. This paper attempts to include the most important characteristics of these respective archival paradigms in one coherent system, with brief reference to the evolution of the two other major memory-preserving institutions: the library and the museum.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.