Teljes szám 6-125
Pontosítás 6-6
Lectori Salutem! 7-8
Gábor Kincses  / Mihály Ormos  / Zsolt Bartha
Magyar női teniszezők elégedettségvizsgálata és a sportág életpályamodellként való megvalósítása az infokommunikáció fejlődésének tükrében 9-25
Edina Kovács
Digitális munkarend vagy digitális oktatás? A karantén közoktatási tanulságai 26-46
Zoltán Attila Szabó  / Miklós Szócska  / Tamás Palicz  / Viktória Szerencsés  / Tamás Joó
A digitális egészségügyi ökoszisztéma fogalmának és elemeinek nemzetközi és hazai áttekintése 47-66
Mihály Tóth  / Róbert Szilágyi
Az IoT-koncepción alapuló egészségügyi eszközök fogyasztók közötti elterjedését befolyásoló faktorok vizsgálata 67-108
Gyöngyvér Erika Tőkés
Digitális egyenlőtlenségek és digitális tőkemegoszlás Romániában 109-125
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.