Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXI.2021.3.4 Language: hu Author(s):  Tóth Mihály  / Szilágyi Róbert
Title: Az IoT-koncepción alapuló egészségügyi eszközök fogyasztók közötti elterjedését befolyásoló faktorok vizsgálata Abstract: Napjainkban számos területen érezhetjük a digitalizáció pozitív hatását. Nincs ez máshogy az egészségügy területén sem, ahol az IoT-koncepció (Internet of Things) adatgyűjtéssel, illetve a Big Data koncepció adatkezeléssel kapcsolatos megoldásai hozzájárulnak az adatorientált, személyre szabott egészségügyi döntésekhez. Jelen kutatás célja a fogyasztók témakörrel kapcsolatos véleményének felmérése, illetve a technológiai megoldások diffúzióját befolyásoló faktorok meghatározása annak érdekében, hogy a kutatás folytatásaként az igényekhez illeszkedő hardver- és szoftverplatform kialakítására nyíljon lehetőség. Az elfogadottságot befolyásoló tényezők vizsgálata érdekében kérdőíves felmérés történt öt fő témakört érintően, beleértve a különböző eszközökről és szolgáltatásokról alkotott véleményt. Az általános változók mellett a UTAUT2-technológia elfogadásának és használatának kiegészített modellje került alkalmazásra, a területhez való alkalmazkodás érdekében. Az elemzés során strukturális egyenletek modellezése (PLS-SEM) zajlott, majd az egyes tényezők látens változókra gyakorolt hatása ordinális logisztikus regresszióval került górcső alá, ezzel vizsgálva a modell fejlesztésének lehetőségeit.

Title: Investigation of the factors influencing the diffusion of health devices among consumers based on the IoT concept Abstract: Nowadays, several fields are able to benefit from digitalization. Healthcare is no exception, where data acquisition, based on the IoT (Internet of Things) and data management, based and Big Data concept contributes to data-driven, personalized healthcare decisions. The aim of this research is to determine consumer opinions and factors, influencing the diffusion of technological innovations, to facilitate the development of a customized hardware and software platform. A questionnaire was conducted to examine the determinants of acceptance, covering five main topics, including views on different systems and services. In addition to the generic variables, the UTAUT2 technology acceptance model was implemented and extended to in order to adopt the characteristics of the field. Structural equation modelling (PLS-SEM) was applied in the analysis, followed by the assessment of the effects of certain factors on the latent variables by ordinal logistic regression, thus exploring the possibilities of further developing the model.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.